This website is in archive mode, for current information please go to www.sng.sk
Slovenčina Searching
Skip navigation Jump to submenu
SNG

Reprodukcie

SNG disponuje jednou z najrozsiahlejších zbierok výtvarných diel na Slovensku. Spoločne s ďalšími aktivitami spojenými s prezentáciou zbierkových predmetov verejnosti poskytuje i službu sprístupnenia reprodukcií diel v digitálnej a tlačenej forme pre rôzne účely. I zásluhou prebiehajúceho národného projektu Digitálna galéria (Operačný program Informatizácia spoločnosti) financovaného z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v uplynulých rokoch podarilo z  tejto obsiahlej zbierky zdigitalizovať množstvo diel, ktoré sú v  náhľadovej forme sprístupnené verejnosti i na stránke www.webumenia.sk

Čo si treba uvedomiť pred tým, než požiadate o sprístupnenie reprodukcie diela zo zbierok SNG?

Všetko sa odvíja od účelu použitia reprodukcie. V prípade tých súkromných, akým je napríklad „zavesiť si Benku nad posteľ", galéria digitálny záznam diela. Namiesto toho ponúka službu tlače a vyzdvihnutia si hotovej reprodukcie do formátu A3+. SNG fyzickým osobám pre súkromné účely digitálne reprodukcie v elektronickej forme neposkytuje.

Môžem si vybrať ktorúkoľvek reprodukciu diela zo zbierok SNG?

Pokiaľ má SNG k dispozícii reprodukciu diela v dostatočnej kvalite, tak áno. Pokiaľ dielo zdigitalizované nie je, k žiadosti sa pristupuje individuálne vzhľadom na možnosti zdigitalizovania.

Potrebujem reprodukciu diela v digitálnej forme.

V prípade, že účel Vašej žiadosti vyžaduje reprodukciu diela v digitálnej forme, ako napríklad „chcem doplniť diplomovku o niekoľko fotografií od Martina Martinčeka" alebo „píšem biografiu Ľudovíta Fullu", sme ochotní tieto reprodukcie poskytnúť v tlačovej kvalite s tým, že cena za poskytnutie sa hodnotí individuálne. V prípade študentských prác je poskytnutie štandardne bezplatné. Pri komerčných tituloch sa cena odvíja od viacerých faktorov a hodnotí sa individuálne v rozmedzí od 0 - 50 € za jednu reprodukciu pri galerijných inštitúciách a od 15 - 100 € pri negalerijných inštitúciách, fyzických a právnických subjektov.

Ako rýchlo mi vie SNG reprodukcie poskytnúť?

Čas vybavenia žiadosti od jej prijatia buď prostredníctvom objednávkového systému na webumenia.sk alebo poštou je minimálne 30 dní. V prípade, že máme reprodukciu diela k dispozícii a účel nie je ničím zvláštnym špecifický, vybavenie môže trvať jeden týždeň. V prípade, že dielo zdigitalizované nie je, čakacia doba sa navyšuje o čas potrebný na digitalizáciu diela. Vzhľadom na prebiehajúci projekt digitalizácie, ktorého priorita je pre SNG prvoradá, nie je možné časový termín spresniť a žiadosť sa tým pádom vybavuje individuálne.V prípade, že ide o súkromný účel, pri ktorom SNG bude dielo tlačiť, paspartovať, rámovať a jeho reprodukcia je ihneď k dispozícii, čas vybavenia ostáva 30 dní od prijatia žiadosti.

Ako mi SNG reprodukciu doručí?

SNG zatiaľ tlačené reprodukcie poštou ani kuriérom neposiela. Po vytlačenú reprodukciu je nutné prísť osobne na adresu:

Kníhkupectvo Ex Libris
Námestie Ľ. Štúra 4

811 02 Bratislava

V prípade digitálnych reprodukcií sa využíva zaslanie prostredníctvom serveru SNG.
 
 
 

Contact Facebook Youtube Sitemap
Anouncement about accessability Content manager Webmaster
Slovak National Gallery © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter