Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Organizačná štruktúra

Koho hľadáte?

Úsek zástupcu generálnej riaditeľky

Alexandra Homoľová Alexandra Homoľová
zástupkyňa generálnej riaditeľky
T: 02 - 20476198
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Oddelenie odbornej ochrany zbierok

Emília Rudinská Emília Rudinská
reštaurátorka / materská dovolenka
T: 02 - 20476133
meno.priezvisko@sng.sk
Andrea Ševčíková Andrea Ševčíková
reštaurátorka
T: 02 - 20476281
meno.priezvisko@sng.sk
Michal Oravec
odborný pracovník - chemik
T: 02 - 20476206
meno.priezvisko@sng.sk
Lucia Hesterová Lucia Hesterová
pomocná reštaurátorka
T: 02 - 20476187
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Dušková
reštaurátorka
T: 02 - 20476187
meno.priezvisko@sng.sk
Veronika Gabčová Veronika Gabčová
manažérka pre odborné činnosti
T: 02 - 20476206
meno.priezvisko@sng.sk
Boris Blatný
reštaurátor
T: 02 - 20476281
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Oddelenie produkcie projektov a výstav

Gabriela Duračková
produkčná výstavných projektov
T: 02 - 20476268
meno.priezvisko@sng.sk
Miroslava Plesníková
manažérka / produkčná edičných výstupov
T: 02 - 20476268
meno.priezvisko@sng.sk
Mário Matuchovič Mário Matuchovič
výstavný technik
T: 02 - 20476136
meno.priezvisko@sng.sk
Luďka Kratochvílová Luďka Kratochvílová
edičná a jazyková redaktorka
T: 02 - 20476268
meno.priezvisko@sng.sk
Soňa Gregorová
textová korektorka
T: 02 - 20476268
meno.priezvisko@sng.sk
Peter Varga
výstavný technik
T: 02 - 20476136
peter.varga@sng.sk
Bohuslava Zamecová Bohuslava Zamecová
produkčná výstavných projektov
T: 02 - 20476268
meno.priezvisko@sng.sk
Štefan Degma Štefan Degma
stolár
T: 02 - 20476151
meno.priezvisko@sng.sk
Martina Hajachová Martina Hajachová
vedúca oddelenia produkcie
T: 02 - 20476268
meno.priezvisko@sng.sk
Samuel Chovanec
technik multimediálnych inštalácií
T: 02 - 20476210
meno.priezvisko@sng.sk
Róbert Sekeráš Róbert Sekeráš
vedúci výstavných technikov
T: 02 - 20476136
meno.priezvisko@sng.sk
Martin Múranica
výstavný technik
T: 02 - 20476136
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Zbierky moderného a súčasného umenia

Vladimíra Büngerová Vladimíra Büngerová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476118
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Bajcurová Katarína Bajcurová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476109
meno.priezvisko@sng.sk
Alexandra Tamásová Alexandra Tamásová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476132
meno.priezvisko@sng.sk
Petra Hanáková Petra Hanáková
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476109
meno.priezvisko@sng.sk
Štefan Cebo Štefan Cebo
junior kurátor zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476316
meno.priezvisko@sng.sk
Kaja Jurčišinová
junior kurátorka zbierok starého umenia
T: 02 - 20476316
meno.priezvisko@sng.sk
Aurel Hrabušický Aurel Hrabušický
kurátor zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476266
meno.priezvisko@sng.sk
Lucia Almášiová Lucia Almášiová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476118
meno.priezvisko@sng.sk
Lucia Gregorová Stach Lucia Gregorová Stach
senior kurátorka zbierok moderného a súčasneho umenia
T: 02 - 20476181
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Zbierky starého umenia

Zuzana Ludiková Zuzana Ludiková
kurátorka zbierok starého umenia
T: 02 - 20476313
meno.priezvisko@sng.sk
Eva S. Kotláriková Eva S. Kotláriková
kurátorka zbierok starého umenia
T: 02 - 20476132
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Kolbiarz Chmelinová Katarína Kolbiarz Chmelinová
kurátorka zbierok starého umenia
T: 02 - 20476132
meno.priezvisko@sng.sk
Dušan Buran Dušan Buran
vedúci kurátor Zbierok starého umenia
T: 02 - 20476221
meno.priezvisko@sng.sk
Martin Čičo Martin Čičo
kurátor zbierok starého umenia
T: 02 - 20476266
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Beňová Katarína Beňová
kurátorka zbierok starého umenia
T: 02 - 20476132
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Zbierky úžitkového umenia, dizajnu a architektúry

Denis Haberland Denis Haberland
kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: 02 - 20476313
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Švantnerová Jana Švantnerová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: 02 - 20476109
meno.priezvisko@sng.sk
Viera Kleinová Viera Kleinová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: 02 - 20476118
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Úsek výskumu a rozvoja

Mária Bohumelová Billová Mária Bohumelová Billová
riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja
T: 02 - 20476114
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Digitálne zbierky a služby

Gabriel Balkó Gabriel Balkó
kontrolór kvality digitálnych snímok
T: 02 - 20476169
meno.priezvisko@sng.sk
František Michal Sebestyén
programátor
T: 02 - 20476205
Karin Vicianová
kontrolórka kvality digitálnych snímok
T: 02 - 20476169
Vladimír Hergott Vladimír Hergott
správca CEDVU
T: 02 - 20476144
meno.priezvisko@sng.sk
Ernest Walzel
programátor
T: 02 - 20476205
meno.priezvisko@sng.sk
Zuzana Koblišková Zuzana Koblišková
dokumentátorka digitálneho archívu / materská dovolenka
meno.priezvisko@sng.sk
Igor Rjabinin Igor Rjabinin
programátor
T: 02 - 20476205
meno.priezvisko@sng.sk
Michal Čudrnák Michal Čudrnák
vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb
T: 02 - 20476143
meno.priezvisko@sng.sk
Alena Pôbišová
produková manažérka
T: 02 - 20476169
Lukáš Štepanovský Lukáš Štepanovský
editor Webu umenia
T: 02 - 20476169
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Šuchová Jana Šuchová
dokumentátor CEDVU
T: 02 - 20476144
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Vass
UX výskumníčka
T: 02 - 20476169
 
 

Oddelenie digitálnych techológií

Vratko Tóth Vratko Tóth
DTP operátor
T: 02 - 20476138
meno.priezvisko@sng.sk
Juraj Starovecký
audio-video-foto
T: 02 - 20476203
meno.priezvisko@sng.sk
Horňáková Diana
digitalizátorka
T: 02 - 20476210
meno.priezvisko@sng.sk
Branislav Horňák Branislav Horňák
vedúci oddelenia digitálnych technológií
T: 02 - 20476210
meno.priezvisko@sng.sk
Martin Deko Martin Deko
fotograf
T: 02 - 20476137
meno.priezvisko@sng.sk
Tomáš Pochmarský Tomáš Pochmarský
operátor digitálnych a tlačových strojov
T: 02 - 20476105
meno.priezvisko@sng.sk
Peter Marek Peter Marek
DTP operátor, tlač reprodukcií
T: 02 - 20476104
meno.priezvisko@sng.sk
Samuel Antol
technik multimediálnych inštalácií
T: 02 - 20476210
meno.priezvisko@sng.sk
Samuel Chovanec
technik multimediálnych inštalácií
T: 02 - 20476210
meno.priezvisko@sng.sk
Vladimír Bízik
dokumentátor CEDVU
T: 02 - 20476105
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Archív výtvarného umenia

Eva Písečná Eva Písečná
dokumentaristka
T: 02 - 20476212
archiv@sng.sk
Katarína Kučerová Bodnárová Katarína Kučerová Bodnárová
vedúca Archívu výtvarného umenia
T: 02 - 20476134
meno.priezvisko@sng.sk
Mária Fiľarská
archivárka
T: 02 - 20476212
meno.priezvisko@sng.sk
Mária Luzová Mária Luzová
dokumentátorka / materská dovolenka
T: 02 - 20476212
maria.michalovova@sng.sk
Zuzana Šafárová Zuzana Šafárová
archivárka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
 
 

Knižnica

Zuzana Veselá
knihovníčka výpožičných služieb
meno.priezvisko@sng.sk
Zuzana Veselá
knihovníčka/akvizícia a výmena publikácií
T: 02 - 20476126
Petra Bajnerová
knihovníčka
Zuzana Golierová
knihovníčka/akvizícia a výmena publikácií
T: 02 - 20476126
Dana Karulová Dana Karulová
vedúca knižnice
T: 02 - 20476126
meno.priezvisko@sng.sk
Patrícia Vírostková
knihovníčka/ akvizícia a výmena publikácií
T: 02 - 20476126
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Správa zbierok

Viera Helbichova
správkyňa depozitára
T: 02 - 20476222
viera.helbichova@sng.sk
Daniel Cveček
logistický pracovník
Sára Pernecká
referentka pre výpôžičky
T: 02 - 20476222
meno.priezvisko@sng.sk
Sedlár Marcel
samostatný referent OBO a CO
T: 02 - 20476207
meno.priezvisko@sng.sk
Gabriela Kisová
manažérka kurátorských činností
T: 02 - 20476174
meno.priezvisko@sng.sk
Slávka Mináriková Slávka Mináriková
správkyňa depozitára / referentka pre akvizície
meno.priezvisko@sng.sk
Ľudovít Rusňák Ľudovít Rusňák
vedúci oddelenia správy zbierok
T: 02 - 20476162
meno.priezvisko@sng.sk
Kostovská Katarína
metodička licenčnej agendy
T: 02 - 20476111
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Kostovská
metodička licenčnej agendy
T: 02 - 20476111
 
 

Digitálna galéria

Alexandra Tamásová Alexandra Tamásová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: 02 - 20476132
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Kolbiarz Chmelinová Katarína Kolbiarz Chmelinová
kurátorka zbierok starého umenia
T: 02 - 20476132
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Švantnerová Jana Švantnerová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: 02 - 20476109
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Úsek hospodárskeho riadenia

Gabriela Hamalová Gabriela Hamalová
riaditeľka Úseku hospodárskeho riadenia
T: 02 - 20476228
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Oddelenie finančného riadenia

Jana Schäfferová
referentka kníhkupectva
Alena Polčičová
vedúca účtovníčka
T: 02 - 20476225
meno.priezvisko@sng.sk
Miloš Bohumel
účtovník / referent predbežnej kontroly
T: 02 - 20476231
meno.priezvisko@sng.sk
Martina Šáteková Martina Šáteková
manažér prevádzky Ex Libris
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Vrtiaková Katarína Vrtiaková
pokladníčka
T: 02 - 20476178
pokladna.ba@sng.sk
Samuel Gregor Dzúrek
pokladník
T: 02 - 20476178
Daša Benkovičová
účtovníčka/referentka predbežnej kontroly
T: 02 - 20476232
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Bohunská
účtovníčka/referentka predbežnej kontroly
T: 02 - 20476232
meno.priezvisko@sng.sk
Hana Hradská
referentka kníhkupectva
Jozef Čillo
projektový manažér prevádzky kaviarne
Adriana Olšová
pokladníčka
T: 02 - 20476178
 
 

Verejné obstarávanie

Silvia Trizuljaková
referentka pre verejné obstarávanie
T: 02 - 20476209
meno.priezvisko@sng.sk
Galina Lopatová
referentka pre verejné obstarávanie
T: 02 - 20476209
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Investičné projekty

Zlatica Páleníková Zlatica Páleníková
manažérka pre investičné projekty
T: 02 - 20476117
meno.priezvisko@sng.sk
Miroslav Hanák
investičný pracovník
T: 02 - 20476216
meno.priezvisko@sng.sk
Michal Fábry
technik elektrotechnických zariadení budov
T: 02 - 20476216
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Oddelenie prevádzky

Monika Kazimírová
riaditeľka úseku správy budov
T: 02 - 20476177
Miroslav Hanák
investičný pracovník
T: 02 - 20476216
meno.priezvisko@sng.sk
Magdaléna Fábryová
koordinátorka prevádzky
T: 02 - 20476207
meno.priezvisko@sng.sk
Zdeno Zedníček Zdeno Zedníček
manipulačný pracovník
Katarína Čovanová
odborná referentka prevádzky
meno.priezvisko@sng.sk
Michal Fábry
technik elektrotechnických zariadení budov
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Úsek marketingu a komunikácie

Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: 02 - 20476149
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Oddelenie marketingu a tvorby programov

Branislav Matis Branislav Matis
grafická podpora
T: 02 - 20476145
meno.priezvisko@sng.sk
Kristína Paulenová Kristína Paulenová
programová pracovníčka
T: 02 - 20476157
meno.priezvisko@sng.sk
Miroslav Gajdoš Miroslav Gajdoš
audiovizuálna podpora
T: 02 - 20476203
meno.priezvisko@sng.sk
Mária Formánková
koordinátorka návštevníckeho servisu
T: 02 - 20476148
meno.priezvisko@sng.sk
Richard Chovan
audiovizuálna podpora
T: 02 - 20476203
Pavlína Morháčová Pavlína Morháčová
grafická podpora / rodičovská dovolenka
Miroslava Nemšáková Miroslava Nemšáková
koordinátorka návštevníckeho servisu
T: 02 - 20476148
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Pikalyová Katarína Pikalyová
marketingová pracovníčka
T: 02 - 20476147
meno.priezvisko@sng.sk
Dáša Dúbravová Dáša Dúbravová
manažérka digitálnych výstupov
T: 02 - 20476140
meno.priezvisko@sng.sk
Patrícia Vaculíková
koordinátorka návštevníckeho servisu
T: 02 - 20476148
meno.priezvisko@sng.sk
Ľubica Maceková Ľubica Maceková
programová pracovníčka
T: 02 - 20476147
meno.priezvisko@sng.sk
Gabriela Schultzová Gabriela Schultzová
projektová manažérka
T: 02 - 20476157
meno.priezvisko@sng.sk
Marek Buranovský
audiovizuálna podpora
T: 02 - 20476203
Jana Bálik
grafická podpora
T: 02 - 20476157
meno.priezvisko@sng.sk
Zuzana Dzurdzíková
PR / manažérka pre publicitu
T: 02 - 20476302
meno.priezvisko@sng.sk
Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: 02 - 20476149
meno.priezvisko@sng.sk
Lenka Marföldy
content social media
T: 02 - 20476302
meno.priezvisko@sng.sk
Veronika Rabatinová
programová pracovníčka
T: 02 - 20476157
meno.priezvisko@sng.sk
 
 

Oddelenie galerijnej pedagogiky

Peter Pivoda Peter Pivoda
galerijný pedagóg, metodik
T: 02 - 20476233
meno.priezvisko@sng.sk
Soňa Gardlík Soňa Gardlík
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
meno.priezvisko@sng.sk
Romana Halgošová Romana Halgošová
galerijná pedagogička
T: 02 - 20476233
meno.priezvisko@sng.sk
Barbora Tribulová Barbora Tribulová
vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky
T: +421907213112
meno.priezvisko@sng.sk
Miroslava Mišová Miroslava Mišová
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Defeo Fiúza Siposová Katarína Defeo Fiúza Siposová
galerijná pedagogička
T: 02 - 20476233
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2024  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter