Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Metodické informácie

Slovenská národná galéria je metodickým, odborným, poradenským, koordinačným a vzdelávacím pracoviskom sústavy galérií:

  • koordinuje informatizáciu a zavádzanie informačných technológií v rámci sústavy galérií
  • zabezpečuje digitalizáciu spracovania, spravovania a sprístupňovania údajov o zbierkových predmetoch
  • vedie v elektronickej forme centrálnu evidenciu zbierkových predmetov galérií zapísaných v registri a vybrané údaje v elektronickej podobe sprístupňuje verejnosti
  • spracováva a vyhodnocuje štatistické a iné údaje o galériách a základných odborných činnostiach a sprístupňuje ich zriaďovateľom a zakladateľom galérií a ostatnej verejnosti
  • posudzuje žiadosti žiadateľov o zápis galérie do registra a preveruje podmienky na výkon základných odborných činností v galérii
  • poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo vlastníkom a správcom predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti výtvarného umenia

Zákonom určené funkcie SNG plní v rámci svojich možností vo všetkých oblastiach odborných činností prostredníctvom jednotlivých odborných útvarov podľa aktuálnej potreby a požiadaviek formou odborných konzultácií, usmernení, špecializovaných podujatí a ďalších koordinačných a metodických aktivít v rozpätí svojho odborného vymedzenia.


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2024  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter