Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Staré umenie

± 10 900 diel

Slovenská národná galéria bola založená v roku 1948 a hneď od svojho počiatku podstatnú časť odborných kapacít vyhradila výskumu a prezentácii starého umenia - nielen slovenského a nielen na Slovensku. Toto zdanlivo banálne konštatovanie môže prekvapiť, ak situáciu 50. rokov 20. storočia vnímame v kontexte dobovej kultúrnej politiky. Na jednej strane sa štátne inštitúcie obohatili o fondy konfiškátov na základe tzv. Benešových dekrétov, na druhej strane sa najmä sakrálne umenie dostalo na index. Napriek tomu tvorili jadro kolekcie klasického umenia už od počiatku nákupy a dary. Gotickým či barokovým náboženským dielam sa tiež venovala potrebná akvizičná, reštaurátorská a od 70. rokov 20. storočia aj prezentačná pozornosť, či už na Zvolenskom zámku, alebo v centrále SNG v Bratislave.

Slovenská národná galéria v súčasnosti spravuje nasledujúce kolekcie: Zbierku gotického umenia, Zbierku barokového umenia, Zbierku starej grafiky a kresby, Zbierku európskeho maliarstva a Zbierku umenia 19. storočia.

Z dôvodu rekonštrukcie bratislavskej centrály SNG je momentálne v hlavnom meste vystavený len zlomok fondu starého umenia - Nestála expozícia SNG. Veľkú časť zbierky gotického umenia, ako aj Zbierky európskeho maliarstva 16. - 18. storočia prezentujeme v rámci stálych expozícií SNG na Zvolenskom zámku. Návštevník tu okrem toho nájde i Majstra Pavla z Levoče (kópie vytvorené počas reštaurovania v 50. rokoch 20. storočia), ako aj transfery nástenných malieb z tzv. bývalej zvolenskej fary a malú kolekciu ikon.

Zvolen je tiež kľúčovým objektom pre depozitárnu správu diel starého umenia. Okrem neho je z hľadiska klasického umenia veľmi dôležitý Kaštieľ Strážky pri Kežmarku, kde sa prezentuje stála expozícia historického portrétu a diela Ladislava Mednyánszkeho.


 
Gotické umenie
Gotické umenie
± 181 diel
Barokové umenie
Barokové umenie
± 706 diel
Ikony
Ikony
± 71 diel
Umenie 19. storočia
Umenie 19. storočia
± 5 655 diel
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2024  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter