Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Verejné obstarávanie

Slovenská národná galéria, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

V uvedenom profile uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní.

Zákazky s nízkou hodnotou

Odstránenie závad elektroinštalácie - Zámok Zvolen

Príloha č. 1 - Návrh na plenenie kritéria
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti
Príloha č. 3 - Správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízii) elektrického zariadenia
Výzva na predloženie ponuky

- - - - - - - - - - -

Archív výziev

Výzva na predloženie ponuky - Servis bezpečnostných systémov

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č 1.1 Návrh na plnenie kritéria časť I. Strážky
Príloha č 1.2 Návrh na plnenie kritéria časť II. Zvolen / Ružomberok
Príloha č 1.3 Návrh na plnenie kritéria časť III. Bratislava / Pezinok

Príloha č. 2.1. - Generálne čestné vyhlásenie
Príloha č. 2.2. - Generálne čestné výhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Výzva na predloženie ponuky - Čistiace a hygienické potreby

Zápis o vykonaní prieskumu trhu

Výzva na predkladanie ponúk
Rámcová dohoda na dodanie tovarov
Príloha č.1 - návrh na plnenie kritéria
Príloha č.1A - Podrobný rozpočet
Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti

Príloha č.3 - Čestné výhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov

Výzva na predloženie ponuky - Čistiace a hygienické potreby

Verejný obstarávateľ Slovenská národná galéria v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky Čistiace a hygienické potreby postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje, že Slovenská národná galéria pristúpila k zrušeniu verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky. V krátkom čase bude zákazka opätovne vyhlásená. Odporúčame sledovať https://www.sng.sk/sk/o-galerii/verejne-obstaravanie .


Výzva na predkladanie ponúk
Rámcová dohoda na dodanie tovarov
Príloha č.1 - návrh na potreby plnenia
Príloha č.1A - Podrobný rozpočet
Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti

Príloha č.3 - Čestné výhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov

Mobilné telekomunikačné služby

Výzva na predloženie ponuky Mobilné telekomunikčné služby
Zápis o vykonaní prieskumu trhu Mobilné služby

Vzduchotechnika - SNG Esterházyho palác

Výzva na predloženie ponuky - vzduchotechnika
Zápis o vykonaní prieskumu trhu WiFI Zvolen

Vybudovanie lokálnej sieťovej infraštruktúry (LAN) pre wifi zariadenia zapojené v rezortnej MPLS - Zvolenský zámok

Výzva na predloženie ponuky WIFI Zvolenský zámok
Príloha 1. Návrh na plneniekritéria na hodnotenie ponúk
Príloha 1A. Podrobný rozpočet

Príloha 2. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti WIFI Zvolen
Príloha 3. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov WIFI Zvolen


Pravidelný a operatívny servis elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Výzva na predloženie ponuky EPS Ružomberok

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 2019

Výzva palivové karty 2019
Výzva Palivové karty 2019 / Len formuláre

Modernizácia plynovej kotolne Zvolenský zámok

Zápis zo zasadania komisie Kotly

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Projektová dokumentácia GĽF

Projekt a VO_Kvalita životného prostredia

Profesionálny malotraktor 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2024  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter