Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Reprodukcie

SNG disponuje jednou z najrozsiahlejších zbierok výtvarných diel na Slovensku.

Aj zásluhou národného projektu Digitálna galéria (financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) sa
od roku 2012 podarilo zo zbierok viacerých Slovenských galérii vrátane SNG zdigitalizovať viac než 100 100 diel a postupne ich sprístupňovať verejnosti na stránke Web umenia.

Na Webe umenia kontinuálne pribúdajú diela so snímkami
vo vysokom rozlíšení. V katalógu diel ich rozoznáte podľa ikonky lupy - funkcie zoom na prezeranie v pôvodnej veľkosti. V katalógu diel ich možno triediť pomocou filtra „len so zoom".

Reprodukcie diel zo zbierok SNG si na Webe môžete objednať
v tlačenej alebo digitálnej forme.

Tlačené

Reprodukcie na súkromné účely tlačíme na papier archívnej kvality do formátu A3+, s možnosťou paspartovania a zarámovania. Pokiaľ je dielo zdigitalizované v dostatočnej kvalite, vybavenie žiadosti môže trvať 7 až 30 dní. V prípade, ak dielo zdigitalizované nie je, čakacia doba sa zvyšuje o čas potrebný na jeho presun a digitalizáciu. V prípade dlhšej čakacej doby Vás systém automaticky informuje pri vypĺňaní on-line objednávky.

Vytlačené reprodukcie zatiaľ poštou ani kuriérom neposielame - objednávku je potrebné vyzdvihnúť osobne na adrese:

Kníhkupectvo Ex Libris
Námestie Ľ. Štúra 4
811 02 Bratislava

alebo

SNG - Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
960 01 Zvolen

Digitálne

Poskytnutie digitálnych reprodukcii diel posudzujeme individuálne podľa konkrétneho diela a účelu použitia. V súvislosti s ochranou autorských práv SNG neposkytuje digitálne reprodukcie chránených diel na všeobecné súkromné účely (dekorácia, dar).

Pri poskytovaní diel, ktoré sú chránené autorským právom (nie sú voľné) postupuje SNG s ohľadom na licenciu, právo na použitie na základe prejavu vôle autora a s ohľadom na historický kontext vývoja autorského práva. SNG nedisponuje právom na neobmedzené použitie svojich zbierkových predmetov. Autorské práva môže vlastniť resp. spravovať aj iný subjekt, napr. autorská spoločnosť LITA, autori, dedičia. V takých prípadoch je potrebné konzultovať povolenie na použitie
s príslušným subjektom.

Každé poskytnutie digitálnej reprodukcie je podmienené podpísaním zmluvy, ktorá špecifikuje účel jej použitia. Odkaz na stiahnutie obrázkov zo servera SNG posielame až po obdržaní podpísanej zmluvy (odfotenej, oskenovanej alebo zaslanej poštou).

Na výskumný účel (školské a vedecké práce, biografie) a edukačný účel (vzdelávacie pomôcky, učebnice) poskytujeme reprodukcie zväčša bezplatne. Na komerčný účel (články v tlači, publikácie, propagačné materiály) a výstavy sa cena odvíja od viacerých faktorov a hodnotí sa individuálne.

Tlačené reprodukcie je možné použiť iba na súkromný účel. V prípade záujmu použiť tlačené reprodukcie na iný účel, napr. výstavný alebo komerčný (dekoráciu reštaurácie, klientskej zóny ai.) prebieha vybavenie objednávky podobne ako pri digitálnej reprodukcii (pozri nižšie).

SNG bohužiaľ nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam na komerčný účel. Pri rozhodovaní sa okrem iného posudzuje dôstojný spôsob narábania s kultúrnym dedičstvom, zvyšujúce poznanie regiónu či lokálne špecifiká.

Tlačené a digitálne reprodukcie poskytujeme iba pre diela zo zbierok SNG. Digitálne reprodukcie diel spravovaných inými galériami poskytujeme iba po predložení písomného súhlasu príslušnej inštitúcie. Názov galérie spravujúcej dotyčné dielo je uvedené v položke „Galéria" v informáciách o diele.

Voľné diela

Diela od autorov, ktorí zomreli pred viac než 70 rokmi sú voľné a sprístupnené na stiahnutie vo vysokom rozlíšení (formát .jpg).
V prípade správneho uvedenia zdroja (podľa odporúčania zobrazeného pri sťahovaní) sú použiteľné na ľubovoľný účel.
V katalógu ich možno triediť pomocou filtra „voľné diela".

Viac infomácií o reprodukciách nájdete na Webe umenia.

 
   
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2024  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter