Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Výpožičky

Oddelenie Registra sa primárne venuje administratívnemu zabezpečeniu správy zbierok, akvizičnej agende a poskytovaniu práv na publikovanie diel zo zbierok a archívu SNG. Pracovníci registra stoja na začiatku procesu výpožičky, sledujú ho, monitorujú a zmluvne zabezpečujú jednotlivé kroky: komunikujú s kurátormi, reštaurátormi, so žiadateľmi o výpožičky aj s inštitúciami v prípade potreby vývozných povolení, poistenia diel, výpožičných zmlúv. Oddelenie má na starosti domáce aj zahraničné výpožičky. Okrem samotného vyhotovenia zmlúv ich aj registruje, zakladá, sleduje plynutie dlhodobých výpožičiek a koordinuje ich kontrolu.

Oddelenie registra má na starosti aj akvizičnú agendu. Administratívne zabezpečuje celý proces akvizícií, má na starosti zvolávanie komisie na tvorbu zbierok, prípravu podkladov pre túto komisiu, zápisnicu zo stretnutia komisie, zabezpečuje kúpno-predajné a licenčné zmluvy a napokon i pridelenie prírastkového čísla a zápis do prírastkových kníh. Zodpovedá tiež za uchovávanie príslušných dokumentov (kúpno-predajných, darovacích a licenčných zmlúv, dokladov o dedičských konaniach a ostatnej agendy). Po nadobudnutí diel do zbierok či archívu SNG oddelenie monitoruje proces ich druhostupňovej evidencie, postupuje diela fotooddeleniu až po vznik evidenčnej karty diela. Spolupracuje pri pravidelných inventarizáciách zbierkového fondu a eviduje všetky revízne správy.
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2024  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter